ik bij jou
Propolis. Het begrip is ontleend aan het Grieks. Pro betekent voor en Polis is stad. 
Hier zou uit afgeleid kunnen
worden dat hiermee wordt bedoeld dat de bijen propolis ‘ten behoeve van
(voor) de gemeenschap (stad)’ gebruiken. Er is nog een andere uitleg voor het
woord Propolis, waarbij gesteld wordt dat het woord is afgeleid van het werkwoord
‘polire’ dat polijsten betekent. Dit zou kunnen wijzen op het gegeven dat
bijen de propolis gebruiken om de cellen, waarin de koningin eitjes gaat leggen,
met propolis glanzend maken.
Ik bij jou, is het verhaal waarin de bij als verbinding tussen twee werelden staat

about

Utrecht, Utrecht, Netherlands
gp_at_work@hotmail.com